Sample Image

— Zabawna rzecz — odparł porucznik — jestto ciekawy okaz psa, trzeba wam wiedzieć: psa mającego dwóch panów, zarazem psa — kobieciarza...
Nie żartuję wcale — Faun ma dziwny pociąg do kobiet, niezmiernie łatwo z niemi zawiera znajomość i potem je nią prześladuje. Nie rozumiecie mnie?
...Rzecz się ma tak.
Faun widywał u Omnicza często kobiety — kobiety, które się u siebie całuje, ale których się na ulicy nie zna — nie dlatego jednak, by nie zasługiwały na ukłon, lecz że
znajomość ma charakter incognito.
...Wyobraźcie jednak sobie, że osoba taka.
idąc z mężem, bratem, narzeczonym, wszystko jedno wreszcie z kim, z mężczyzną czy też z kobietą, dość że z kimś niewtajemniczonym w niektóre jej stosunki — zostaje na ulicy
nagle napadniętą przez psa, towarzyszącego młodemu, przystojnemu a niby obcemu jej wojskowemu, psa, który nie wiedząc o tern, jak fatalną popełnia zdradę, demaskuje oznakami
ścisłej, zażytej przyjaźni tę, którą tylekroć widział otaczaną dowodami najwyższej czułości przez swego pana.
Faun zaś był pod tym względem niepoprawny i z czystem sumieniem kompromitował publicznie kobiety, dla których jego pan obowiązany był i pragnął zachować wszelkie względy.
...
Pojmujecie teraz, co za nieznośne położenie.
...
Stawiało to Omnicza nieraz w bardzo kłopotliwej kolizyi — i w końcu, nie mogąc psa oduczyć tej niedyskrecyi, a nie chcąc się go pozbyć, przyjął mnie za współwłaściciela, to
znaczy: ile razy Faun mu przeszkadza, oddaje go mnie, ile razy u mnie jest zbytecznym, wraca do Omnicza.
Ponieważ zaś obok tego obaj używamy go do polowania, służy więc dwom panom, obu, należy mu oddać słuszność, niezgorzej.
Podczas kiedy słuchacze przypatrywali się osobliwemu zwierzęciu, pies tymczasem, nie mogąc usiedzieć w miejscu, przestępywał z nogi na nogę niecierpliwie i cicho przez zęby
skowyczał.
— Leżeć Faun!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>