Sample Image
Lecz skoro z wiosną ziemia rozmiękła, zjawiła się naraz tutaj, w tern zapadłem i cichem ustroniu, niby najazd, cała horda robotników z inżynierami i ich pomocnikami na czele, z
długim korowodem wozów, wiozących części składowe jakichś dziwnych maszyn.
Powznoszono w okolicy wysokie wieże, rozległ się świst motorów, zaczęto wiercić tę tak dotąd skąpą dla swych mieszkańców ziemię kątecką i oto ta ziemia-
macocha okazała
się naraz najhojniejszą z matek, z własnych ran, sobie zadanych, wylewając potop złotodajnego płynu, a koło tych smrodliwą, ale cenną ropą ciekących czeluści, zaroiło się
ludźmi, jakby łakomem pokarmu robactwem.
Dwa zaś były szczególnej obfite źródła oleju skalnego.
Jedno na gruntach od miasta nabytych drogo przez przedsiębiorcę, drugie, eksploatowane do spółki z właścicielem tegoż, szewcem Migdałem, burmistrzem miejscowym.
W ten sposób Kąt stał się naraz miastem żywem, otwarły mu się widoki zdobycia wielkiej zamożności i wzrostu, przebąkiwano nawet coś o budowie odnogi kolei żelaznej.
Zaczęła się dlań nowa era, której przedsmak dawał przybytek kilkuset dobrze, za gotówkę żyjących mieszkańców w personalu górniczym, rozgoszczonych, dla braku mieszkań w
mieście, w umyślnie na TEN cel wzniesionych porządnych barakach tuż pod miasteczkiem.
W Kącie, którego ludność zbudziła się z długiego uśpienia w tym zamęcie a psy nauczyły się szczekać, ujrzawszy obce twarze, ukazały się także inne nowe, nieznane dotąd
rzeczy — między temi parę przybytków, tak potrzebnych po całodziennym trudzie pracy dla robotników.
Jednym była jadłodajnia w barakach — drugim lokal Fajwlowej, żydówki, mającej dotąd źle rentujący się kramik z drobiazgami w pobliżu kościoła, a zamieniony teraz na
kawiarnię z żeńską obsługą.
Nie od razu spostrzeżono się w miasteczku co do znaczenia tej nowej instytucyi wobec mnóstwa innych nowości, zaprzątających umysły.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>